برچسب ها : bruce davidson

اساتید عکاسی

آموزش عکاسی از بروس دیویدسون – بخش دوم

اساتید عکاسی : بروس دیویدسون بخش اول بخش دوم : ۶- اجازه بگیر. توی مترو نشسته بودم که در باز شد و یه جوان عصبانی که جای یه زخم بزرگ هم رو صورتش بود اومد روی صندلی جلوی من نشست. دوربینم رو که دید یه نگاهی بهم کرد که یعنی اگه ازم عکس بگیری دوربینتو […]ادامه ...