برچسب ها : کتاب عکاسی

آموزش عکاسی خیابانی

کتاب “عکاسی خیابانی ۱۰۱” نوشته اریک کیم – فصل دوم

فصل اول : معنای عکاسی خیابانی چیست؟   فصل دوم : چرا عکاسی خیابانی را دوست دارم؟   گاهی در زندگی با موج حوادث به سمتی برده میشویم بدون اینکه از خود این سوال را بپرسیم که “داریم چه کار می کنیم؟” خوب این سوال را از خودت بپرس : من دارم چکار میکنم؟ چرا […]ادامه ...

آموزش عکاسی خیابانی

کتاب “عکاسی خیابانی ۱۰۱” نوشته اریک کیم – فصل اول

فصل اول : معنای عکاسی خیابانی چیست؟ اگر دارید این کتاب را میخوانید یعنی به عکاسی خیابانی علاقه دارید. اما قبل از اینکه درباره اینکه چگونه عکس خیابانی بگیریم حرف بزنیم، باید درباره اینکه عکاسی خیابانی چه هست بحث کنیم. شخصا از معنا کردن بیزارم. به نظر من معنا کردن ذهن را به روی ممکن […]ادامه ...