برچسب ها : قانون یک سوم ها

عکاسی با تلفن همراه

عکاسی با تلفن همراه بخش ۴ : چطور با تلفن

گرفتن عکس های حرفه ای با تلفن همراه     بخش اول : نوردهی چیست؟ بخش دوم : آیا با دوربین تلفن همراه می شود عکس های خوبی گرفت؟ بخش سوم : چطور با نور طبیعی عکس های بهتری بگیریم؟ بخش پنجم : چطور عکس سلفی بهتری بگیریم؟   بخش چهارم : چطور با تلفن […]ادامه ...