برچسب ها : عکاسی مستند

آموزش عکاسی خیابانی

۷۰ نکته مهم که هر عکاس خیابانی باید بداند –

بخش ششم از آموزش عکاسی در خیابان – اریک کیم بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم (پایان)     بخش ششم   ۵۱- کم کم عکس های پیچیده تر بگیر. اگه عکاسی خیابانی داره واست کسل کننده میشه به عکس هایی که میگیری توجه کن. شاید عکس […]ادامه ...