برچسب ها : عاسی خیابانی

مقاله های عکاسی خیابانی

۷۰ نکته مهم که هر عکاس خیابانی باید بداند –

بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم (پایان)     بخش سوم   ۲۱- حتما نیازی نیست از آدما عکس بگیری! به نظر من عکاسی خیابانی یعنی “روایت انسانیت”. و واسه اینکار نیازی نیست حتما از آدما عکاسی کنی. خیلی چیزای دیگه هم که میتونه نمادی از انسان […]ادامه ...