عکاسی با تلفن همراه ۶ : تکنیک های عکاسی با موبایل : پانوراما، نقاشی با نور، HDR

تکنیک های عکاسی با موبایل : پانوراما، نقاشی با نور، HDR بخش اول : نوردهی چیست؟ بخش دوم : آیا با دوربین تلفن همراه می شود عکس های خوبی گرفت؟ بخش سوم : چطور با نور طبیعی عکس های بهتری بگیریم؟ بخش چهارم : چطور با تلفن همراه عکس های حرفه ای بگیریم؟ بخش پنجم …

ادامه مطلب

آموزش عکاسی با تلفن همراه بخش ۵ : چطور عکس سلفی بهتری بگیریم؟

آموزش عکاسی حرفه ای با تلفن همراه بخش اول : نوردهی چیست؟ بخش دوم : آیا با دوربین تلفن همراه می شود عکس های خوبی گرفت؟ بخش سوم : چطور با نور طبیعی عکس های بهتری بگیریم؟ بخش چهارم : چطور با تلفن همراه عکس های حرفه ای بگیریم؟     بخش پنجم : چطور …

ادامه مطلب

عکاسی با تلفن همراه بخش ۴ : چطور با تلفن همراه عکس های حرفه ای بگیریم؟

گرفتن عکس های حرفه ای با تلفن همراه بخش اول : نوردهی چیست؟ بخش دوم : آیا با دوربین تلفن همراه می شود عکس های خوبی گرفت؟ بخش سوم : چطور با نور طبیعی عکس های بهتری بگیریم؟ بخش پنجم : چطور عکس سلفی بهتری بگیریم؟   بخش چهارم : چطور با تلفن همراه عکس …

ادامه مطلب

آموزش عکاسی با تلفن همراه – بخش سوم

بخش اول : نوردهی چیست؟ بخش دوم : آیا با دوربین تلفن همراه می شود عکس های خوبی گرفت؟ بخش سوم : چطور با نور طبیعی عکس های بهتری بگیریم؟ بخش چهارم : چطور با تلفن همراه عکس های حرفه ای بگیریم؟ بخش پنجم : چطور عکس سلفی بهتری بگیریم؟ بخش سوم : چطور با …

ادامه مطلب

آموزش عکاسی با تلفن همراه – بخش دوم

بخش اول : نوردهی چیست؟ بخش دوم : آیا با دوربین تلفن همراه می شود عکس های خوبی گرفت؟ بخش سوم : چطور با نور طبیعی عکس های بهتری بگیریم؟ بخش چهارم : چطور با تلفن همراه عکس های حرفه ای بگیریم؟ بخش پنجم : چطور عکس سلفی بهتری بگیریم؟   بخش دوم : آیا …

ادامه مطلب