چطور بر ترس از عکاسی خیابانی غلبه کنیم؟

عکاسی خیابانی اریک کیم

ترس، عکاسی ما رو داغون میکنه. آدم رو فلج میکنه! از اینکه یه عکس از سوژه ات بگیری ناتوان میشی. نمیذاره به عنوان یه عکاس زندگی کنی.

ترس همون زنجیر طلاییه که نمیذاره به سمت نهایت خلاقیت پرواز کنی. اینا تمرین هایی هستن واسه اینکه بر ترس از عکاسی خیابانی غلبه کنی.

 

اول. باید به این درک برسی که هیچ کار اشتباهی نمیکنی. و قبول کنی که عکاسی یه کنش دوست داشتنیه. تو کسانی رو واسه عکاسی انتخاب میکنی، چون چیزی خاص و زیبا در اونا میبینی. اگه اینو به سوژه ات توضیح بدی ناراحت نمیشه.

 

دوم. برای اینکه با اعتماد به نفس بیشتری عکس بگیری لبخند بزن. اگه موقع عکاسی لبخند بزنی مردم تصور بدی نسبت به تو نمی کنن. من وقتی موقع عکاسی لبخند میزنم کمتر دچار نگرانی میشم. اینکه قبل، هنگام و بعد از عکس به سوژه لبخند بزنی نشون میده قصد بدی نداری.

 

سوم. از خودت بپرس : چرا عکس میگیرم؟ دلیل من اینه که واسه نشان دادن زیبایی نهفته در دنیا عکس میگیرم. پس من با مستند کردن دنیا با دوربین، چشم، قلب و روح دارم کار درستی انجام میدم.

 

چهارم.برای عکاسی بدون ترس قبل از اینکه فکر کنی عکس بگیر. زیادی فکر کردن بهت آسیب میزنه. اول عکس بگیر، بعد فکر کن و بهترین عکسو انتخاب کن.

 

پنجم.یادت باشه زندگی چیز نامطمئنیه! هیچ کس از فردا خبر نداره. با ترس و فکرای بیهوده روزتو خراب نکن. خیلی جدی نگیر. تو فقط عکس میگیری. با فکر کردن و پیش بینی حوادث بد کارتو تبدیل به یه فاجعه نکن. تو فقط دوربین رو، رو به سوژه میگیری و کلیک! تو به کسی آسیب نمیزنی و چیزی نمیدزدی. اگه کسی از عکست ناراحت شد واسش توضیح بده و در صورتی که قبول نکرد عکس رو پاک کن.

پیشنهاد
چهار نکته برای عکاسان خیابانی

 

در آخر اینکه تو داری تلاش میکنی که حقیقت، آگاهی، بصیرت بیشتری رو کشف کنی. تو زیبایی نهان انسانیت رو نشان میدی. داری یه کار خوب و هنرمندانه میکنی. اینو فراموش نکن.

 

قوی باش

aca - چطور بر ترس از عکاسی خیابانی غلبه کنیم؟

اریک کیم

meditation banner02 - چطور بر ترس از عکاسی خیابانی غلبه کنیم؟